Vroege Fonteijne`s 

                 

 

 

Parenteel van Jan (Ananias) Fonteijne

1 Jan (Ananias) Fonteijne is geboren omstreeks 1580, zoon van Ananias Fonteijne en N.N. Jan is overleden omstreeks 1638, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: LAS 4383 07-12-1606 Lambrecht Lenaerts, voor de kinderen van wijlen Jacques van Borsele transp. Jan Fonteijne een huis aan de noordzijde van de haven tussen het huis van de wed. en erfgen. van de voorn. van Borsele en Abraham Seuije.
RAZE 4383 29-08-1614 Hyp. t.l.v. Jan Fonteijne t.b.v. Dirck IJsnouts, brouwer in de Drij Clocxkens te Delft. Huis aan de noordzijde van de haven tussen de huizen van de wed. Jacques van Borsele en Abraham Seuije.
RAZE 4415 00-00-1636 Jan Fonteijne is inner van de maalderije en de slagereije.
LAS. 4362 Brouwershaven register van schepenacten: 15-11-1615 Jan Fonteijne, deken van het hoveniersgilde eist van Maijcke Claes 10 schellingen als inkomengeld in het voorn. gilde.
Oud archief Brouwershaven
no: 88 1631/32 Pachter van de brandewijnaccijns: Jan Fonteijne.
no:168 1632/33 Jan Fonteijne levert vis.
1634/35 Johan ( Jan?) Fonteijne levert vis.
23-12-1626 staat 1626/27 Pachter van de opslag van de bieren: Jan Fonteijne.
27-12-1632 staat 1632/33 Pachter van de drie stuivers op de grove bieren: Jan Fonteijne.Opbrengst: 10:10:-.
Oud archief Brouwershaven 125. Register van akten van de verpachting van imposten pachter van de impost op het beestiaal:
1630 & 1635 Jan Fonteine.
Pachter van de impost van de wollen lakenen mette verhooginge van dien: Jan Fonteine.
Pachter van de impost op de gouden en zijden lakenen: 1625 Jan Fonteine.
Pachter van de impost op de horenbeesten en de besaaide gemeten: 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de 14 guldens op `t hondert wit zouts: 1630 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de gezouten harinck en visch met gacht? van de drooge harinck: 1625 Jan Fonteijne.
Pachter van de 12 en de 8 schell. op de bieren en de verhoging op de wijnen: 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de maelderije. 1630 & 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de bieren (ook omschreven als ingebrouwen en uitheemsche bieren 1578 ) 01-10-1608/1609. Jan Fonteijne.
01-04-1608 Jan Fonteijne ( de 12 en 8 groten indifferentelijk op de bieren en de verhoging van de wijnen).
Beroep:
    Biersteker   [bron: Oud archief Brouwershaven nr: 78 20-11-1608]
Religie:
    Belijdenis (Op 14-12-1628 deed hij belijdenis.)   [bron: Acta Zierikzee ]
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1604 in Zierikzee [bron: ZZ-09] met Neelken Maertens.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op dinsdag 18 november 1625 in Zierikzee [bron: ZZ-09] met Cornelia Cornelisdr Baelken. Cornelia is overleden omstreeks 1641.
Notitie bij Cornelia: LAS 4394 03-12-1641 Hr. Thesaurier Constant Duijsentschilden, voor de erfgen. van Baaltje Fonteijne, transp. Marinus Cop[moeijert, voor Rutsert Coninck, zijn zwager, 1/32 in het Oude Taenhuis voor 18-0-
Religie:
    Belijdenis (Op 11-12-1626 deed zij belijdenis onder de naam Baeltje Cornelis hvr. van Jan Fonteijne.)   [bron: Acta Zierikzee ]
Kinderen van Jan en Neelken:
1 Pieter Fonteijne [1.1]. Hij is gedoopt op zaterdag 26 februari 1605 in Brouwershaven. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Gerrits, Aegtken Gerrits en Catharina Jacobs.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Bij zijn doop staat als moeder vermeld Neelken Maertens
2 Ananias Fonteijne, gedoopt op donderdag 24 mei 1607 in Brouwershaven. Volgt 1.2.
3 Maarten Fonteijne [1.3]. Hij is gedoopt op zondag 6 juni 1610 in Brouwershaven. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Wilhem Wilhemse.
4 Jan Fonteijne [1.4]. Hij is gedoopt op vrijdag 20 juni 1614 in Brouwershaven. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Adriaantje Maarsen.
Kinderen van Jan en Cornelia:
5 Willem Fonteijne, geboren omstreeks 1626. Volgt 1.5.
6 Jan Janzn Fonteijne, geboren omstreeks 1630. Volgt 1.6.
7 Cornelis Janzn Fonteijne [1.7], geboren omstreeks 1634.
1.2 Ananias Fonteijne, zoon van Jan (Ananias) Fonteijne (zie 1) en Neelken Maertens. Hij is gedoopt op donderdag 24 mei 1607 in Brouwershaven. Bij de doop van Ananias was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jacques. Ananias is overleden op donderdag 24 december 1654 in Middelburg, 47 jaar oud.
Notitie bij Ananias: Hij is vermoedelijk degene die is vertrokken naar Middelburg
RAZE 4385 20-09-1638 Hyp. t.l.v Ananias Fonteijne t.b.v. zijn schoon(stief?)moeder Baelken Fonteijne. De helft in een huis tussen het huis van de weduwe en erfgenamen van Cornelis Cats en het huis van Evert Cornelis Timmerman.
RAZE 115a fol.12,27 mrt 1633 woonde op de Corendijck, Pieter Huybrechts beenhouwer beoudoom, Anneke de Bick erfgenaam 17-11-1634, fol.102v, 15 mei 1637 Jacob Annanias Fonteyne oudoom, Abraham Bastiaanse behoudoom moederszijde voogd.
Rekenkamer 59120, fol.56,overleden op den Corendijck,begraven in de Duytse kerke 24 dec 1654.
Annanias was gehuwd (1) met Hester de Bick geboren te Londen voor 1600.Lidmaten St Laurens,belijdenis 3 mei 1624.Hester is eerder getrouwd te Middelburg op 30-06-1621 (wr en jd.) met Francoys de Bruine, geboren te Brugge voor 1585 wonende te Middelburg zoon van Jan de Brune en Isabeau Cruicet Francoys is eerder ondertrouwd te Middelburg op 25 november 1606 (jg en jd getuygden, Isabeau Cruicet moeder van den bruydegom we. van Jan de Bruyne. Lysken Boymans we. van Willem van noorddijck moeder van de bruyt.) en getrouwd op 24 december 1606 met Elisabeth van Noorddijck, geboren te Antwerpen, overleden voor 1621 dochte van Willem van Noorddijck en lysken Boymans.
Ananias:
(1) trouwde met Hester de Bick. Hester is geboren omstreeks 1600 in Londen.
(2) begon een relatie met Sara van Wesenhage. Sara is geboren omstreeks 1605. Sara is overleden op vrijdag 15 mei 1637, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Ananias en Hester:
1 Jan Annaniasse Fonteijne [1.2.1], geboren omstreeks juni 1632 in Middelburg.
Notitie bij Jan: Jan is vertrokken naar Zaamslag en daar overleden
Kind van Ananias en Sara:
2 Cornelia Ananiasse Fonteijne [1.2.2], geboren in november 1636 in Middelburg.
1.5 Willem Fonteijne is geboren omstreeks 1626, zoon van Jan (Ananias) Fonteijne (zie 1) en Cornelia Cornelisdr Baelken.
Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Claes Willemse Fonteijne, geboren omstreeks 1650 in Renesse. Volgt 1.5.1.
1.5.1 Claes Willemse Fonteijne is geboren omstreeks 1650 in Renesse, zoon van Willem Fonteijne (zie 1.5). Claes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 11 augustus 1671 in Burgh met Leentje Tonisse Stoel, nadat zij op zaterdag 18 juli 1671 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Leentje is weduwe van Jan Cornelis Cluijfhout (Cleijfhout) (ovl. 1670).
Kind van Claes en Leentje:
1 Magdaleentje Fonteijne. Volgt 1.5.1.1.
1.5.1.1 Magdaleentje Fonteijne, dochter van Claes Willemse Fonteijne (zie 1.5.1) en Leentje Tonisse Stoel. Magdaleentje is overleden vr 1716.
Notitie bij Magdaleentje: Uit het huwelijk met Marijnus Moij volgens Rechtelijke akte: Op 13-09-1703 neemt Jan Adriaensen de wedervoogdij over de naer gelaten weeskinderen van marinus Leendertsen Moij.


Maddeleentie Claes Fonteijne vertoont testament en huwelijcksche voorwaarden gepasseerd voor notaris Willem Onias te Zierikzee, Johannis van den Houte en Leendert van Hulkum waren daertoe versocht als getuijgen d.d. 06-09-1695.

19-09-1703 comp. Madeleentie Claes met Mr. Abram Lievense en Thonis Corn. Bolle als haar gecosen voogden en Jan Adriaensen als wedervoogd, zij zijn met malkander geaccordeert ect, ect. getekend op 19-09-1703.
Magdaleentje:
(1) ging in ondertrouw op zaterdag 23 juli 1695 in Burgh met Marijnus Leendertse Moije.
Notitie bij Marijnus: j.m. geboren onder Haamstede
(2) trouwde omstreeks 1703 met Jan van Duijne, nadat zij op vrijdag 28 september 1703 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden vr 1716.
Notitie bij Jan: Jan van Duijne mede schepen alhier als in huwelijk hebbende Maddeleentie Claes
Fonteijne verclaerde soo voor hem selve als voor sijne huisvr. te garanderen voor de helft van een jaar pacht aan de weeskinderen van Marinus Leendertse Moij. getekend: 28-11-1703

Jan van Duine wordt als schepen nog genoemd in een akte d.d. 24-12-1715. Op 02-02-1716 wordt vermeld dat beide zijn overleden, het sterfhuis is verzegeld en de schout heeft de sleutels,er wordt gesproken over de weeskinderen Claas en Joppa in de akte d.d. 09-02-1718 als gedoopte kinderen van Jan van Dun(Duijn/Duin/Dunnen) en Madaleentie.
Kinderen van Magdaleentje en Jan:
1 Claas Jansz van Duijne [1.5.1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1704 in Burgh. Bij de doop van Claas was de volgende getuige aanwezig: Leentje Tonisse.
2 Clazina Janse van Duijne [1.5.1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 3 juli 1707 in Burgh. Bij de doop van Clazina was de volgende getuige aanwezig: Leentje Tonisse.
3 Claas Jansz van Duijne [1.5.1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1709 in Burgh. Bij de doop van Claas was de volgende getuige aanwezig: Leentje Tonisse.
4 Joppa Janse van Duijne [1.5.1.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1710 in Burgh. Bij de doop van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Beije en Maria van Duijne.
5 Joppa Janse van Duijne [1.5.1.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 13 november 1712 in Burgh. Bij de doop van Joppa was de volgende getuige aanwezig: Cornelia van Duijn.
1.6 Jan Janzn Fonteijne is geboren omstreeks 1630, zoon van Jan (Ananias) Fonteijne (zie 1) en Cornelia Cornelisdr Baelken. Jan trouwde in Renesse met Neelken Simons de Bruine, nadat zij op donderdag 17 april 1670 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan.
Kind van Jan en Neelken:
1 Jan Janzn Fonteijne [1.6.1]. Hij is gedoopt op zondag 6 september 1671 in Renesse. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Fonteine.

Index (42 personen)

Baelken, Cornelia Cornelisdr (1641) [Partner van 1]  1; 1.5; 1.6
Beije, Pieter [Getuige bij doop van dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.4
Bick, Hester de (*1600) [Partner van 1.2]  1.2
Bruine, Neelken Simons de [Partner van 1.6]  1.6
Cluijfhout (Cleijfhout), Jan Cornelis (1670)  1.5.1
Duijn, Cornelia van [Getuige bij doop van dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.5
Duijne, Claas Jansz van (~20-07-1704) [Zoon van 1.5.1.1]  1.5.1.1.1
Duijne, Claas Jansz van (~10-02-1709) [Zoon van 1.5.1.1]  1.5.1.1.3
Duijne, Clazina Janse van (~03-07-1707) [Dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.2
Duijne, Jan van (<1716) [Partner van 1.5.1.1]  1.5.1.1
Duijne, Joppa Janse van (~24-08-1710) [Dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.4
Duijne, Joppa Janse van (~13-11-1712) [Dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.5
Duijne, Maria van [Getuige bij doop van dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.4
Fonteijne, Ananias (*1555) [Vader van 1]  1
Fonteijne, Ananias (~24-05-1607, 24-12-1654) [Nummer 1.2]  1.2
Fonteijne, Claes Willemse (*1650) [Nummer 1.5.1]  1.5.1; 1.5.1.1
Fonteijne, Cornelia Ananiasse (*?-11-1636) [Dochter van 1.2]  1.2.2
Fonteijne, Cornelis Janzn (*1634) [Zoon van 1]  1.7
Fonteijne, Jan (~20-06-1614) [Zoon van 1]  1.4
Fonteijne, Jan (Ananias) (*1580, 1638) [Nummer 1]  1; 1.2; 1.5; 1.6
Fonteijne, Jan Annaniasse (*?-06-1632) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Fonteijne, Jan Janzn (*1630) [Nummer 1.6]  1.6
Fonteijne, Jan Janzn (~06-09-1671) [Zoon van 1.6]  1.6.1
Fonteijne, Maarten (~06-06-1610) [Zoon van 1]  1.3
Fonteijne, Magdaleentje (<1716) [Nummer 1.5.1.1]  1.5.1.1
Fonteijne, Pieter (~26-02-1605) [Zoon van 1]  1.1
Fonteijne, Willem (*1626) [Nummer 1.5]  1.5; 1.5.1
Fonteine, Jannetje [Getuige bij doop van zoon van 1.6]  1.6.1
Gerrits, Aegtken [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.1
Gerrits, Jacob [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.1
Jacobs, Catharina [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.1
Jacques, Neeltje [Getuige bij doop van 1.2]  1.2
Maarsen, Adriaantje [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.4
Maertens, Neelken [Partner van 1]  1; 1.2
Moije, Marijnus Leendertse [Partner van 1.5.1.1]  1.5.1.1
N.N [Moeder van 1]  1
Stoel, Leentje Tonisse [Partner van 1.5.1]  1.5.1; 1.5.1.1
Tonisse, Leentje [Getuige bij doop van zoon van 1.5.1.1]  1.5.1.1.1
Tonisse, Leentje [Getuige bij doop van dochter van 1.5.1.1]  1.5.1.1.2
Tonisse, Leentje [Getuige bij doop van zoon van 1.5.1.1]  1.5.1.1.3
Wesenhage, Sara van (*1605, 15-05-1637) [Partner van 1.2]  1.2
Wilhemse, Wilhem [Getuige bij doop van zoon van 1]  1.3
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 13-09-2009 11:26 door Frans en Jannie Gommers